PEAK Privilege

รายละเอียด

BeNeat แพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนที่มองหาผู้ช่วยทำความสะอาด

รับบริการทำความสะอาดฟรี 3 ชั่วโมง (เฉพาะสำนักงานเท่านั้น)

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้า PEAK PRO Plus

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนด